Dálle a volta á túa clase con eTwinning

Dálle a volta á túa clase con eTwinning

Ferramentas TIC

Hai unhas semanas celebrouse en Madrid o V Encontro eTwinning de Profesores en Castelán: Proxecta eTwinning. Entre todos os relatorios e obradoiros que se levaron a cabo, tivo lugar un que, polo crecemento e a importancia que está a ter esta metodoloxía, queremos destacar. Trátase do obradoiro impartido por Inmaculada Contreras, “Flipped Classroom. Aprender dándolle a volta á clase”. Cada vez está máis presente o desexo de transformación do sistema educativo; a súa posta en marcha é unha necesidade que cada curso escolar se fai máis patente. Somos conscientes da importancia dun modelo de ensino-aprendizaxe centrado nas actividades que realiza o alumnado e non na memorización dunha longa listaxe de determinados contidos. Esta demanda tivo a súa resposta en novas metodoloxías (ou non tan novas?) cos seguintes puntos en común:

  • Diminución considerable do número de clases expositivas. Isto supón un cambio no rol tanto do profesorado coma do alumnado. Neste sentido, o profesorado deixa de ser un mero transmisor de coñecementos e pasa a ser un facilitador no proceso de aprendizaxe do seu alumnado. Pola súa banda, o alumnado deixa de ser un receptor pasivo e pasa a ser protagonista da súa propia aprendizaxe, desenvolvendo, deste modo, un papel moito máis activo.
  • Realización por parte do alumnado de actividades ou proxectos nos que teñan que aplicar o que aprenderon previamente. Esta relación entre os contidos que se ven na clase e o día a día do alumnado pode espertar a súa curiosidade, estimulando deste modo as súas ganas de aprender. Sabemos que o ideal é que o alumnado non estude para aprobar, senón para aprender e aplicar o que aprendeu.
  • Estreitamente relacionado co punto anterior, está a flexibilidade na aprendizaxe centrada no contexto. O alumnado aprende mediante a práctica, deixando nun segundo plano a memorización de grandes bloques de contidos.
  • Fomento, por un lado, da aprendizaxe autónoma do alumnado; por outro lado, da colaboración. O traballo en equipo facilita esta aprendizaxe entre iguais, pero hai que ter en conta que este proceso ten que estar sempre guiado polo profesorado.
  • O uso de ferramentas TIC vólvese imprescindible, aínda que hai que lembrar que o uso das TIC non supón ningunha mellora se non vai acompañado dun cambio metodolóxico.

Son moitas as metodoloxías que cumpren estes puntos (Aprendizaxe Baseada en Proxectos, Flipped Classroom, Aprendizaxe con Dispositivos Móbiles, e-Learning…), chegando en moitos casos a complementarse unhas con outras. Pero entón, que caracteriza o “flipped learning” do resto de metodoloxías? Que o fai único e especial? Son moitos os espazos, blogs e páxinas especializadas sobre flipped classroom. A finalidade deste artigo non é repetir o mesmo que podemos atopar nestes espazos, senón dar unhas pinceladas moi xerais e espertar a curiosidade, tal e como fixo Inmaculada Contreras na hora e media que durou o seu obradoiro, dos que aínda non saiban que é isto do “flipped learning”, “flipped classroom” ou “clase invertida”. Basicamente, e tal como explicaba esta docente de Plástica, trátase de facer o que se fai normalmente na casa na clase, e o que se fai na clase, facelo na casa. É dicir, ver a teoría na casa e afianzar os coñecementos na clase: a clase maxistral do docente pasa a verse na casa en forma de vídeo ou outro formato; na clase acláranse as dúbidas que puideran xurdir e empézase a traballar en actividades concretas.

 

flipped_classroom_2

As vantaxes desta metodoloxía son practicamente as que se sinalaron arriba: trátase dunha metodoloxía flexible, personalizada e adaptada ao contexto e ás necesidades de cada alumno e alumna. Por outro lado, ao ter a teoría en formato audiovisual, o alumnado pode acceder a ela sempre que queira, parar o vídeo as veces que considere oportuno, tomar notas, volver ver determinadas secuencias o número de veces que necesite, etc.

Pero como todas as metodoloxías, o “flipped learning” ten algúns puntos frouxos. O maior risco desta forma de dar clase é a exclusión do alumnado con menos medios. Temos que ser conscientes de que isto pode pasar e, en consecuencia, poñer os remedios correspondentes para evitarmos esta exclusión: se o alumnado non ten Internet, haberá que ofrecerlle o material nunha memoria externa; se non ten ordenador, facilitarlle un horario no centro escolar para que poida ver os contidos. Outro problema que nos pode xurdir é que haxa alumnos e alumnas que non cheguen a afacerse a esta forma de dar clase, ou familias que non apoien esta metodoloxía. Hai que estar preparados para estes posibles rexeitamentos.

Durante o seu obradoiro, Inmaculada Contreras tamén sinalou unha serie de recomendacións para lle “dar a volta á clase”.  Estes son algúns dos consellos:

  • En primeiro lugar, non pretender un cambio metodolóxico radical. Empezar paseniñamente, seleccionando só algúns grupos, algunhas materias e algunhas clases determinadas.
  • En canto ás producións e os materiais con contidos teóricos:
    • Non nos centrar só no vídeo. Este será a principal forma de mostrar a teoría, pero é conveniente utilizar outros elementos e adaptalos ás TIC (documentos PDF interactivos, por exemplo).
    • Non nos obsesionar coas producións audiovisuais que realicemos. Temos que ser conscientes de que non somos produtores audiovisuais e, polo tanto, non se espera unha calidade profesional nos materiais que creemos.
    • Aproveitar, por un lado, os recursos que se poden atopar na rede. Por outro lado, crear tamén contidos axeitados á nosa forma de dar clase. Pero se temos ao noso dispor multitude de vídeos e recursos que xa están feitos cos contidos que queremos traballar, por que molestarnos en facer uns novos? Tal e como indican Jon Bergmann e Aaron Sams (creadores do flipped learning) neste vídeo, ti como docente tes unha relación cos teus estudantes que ninguén máis ten, e iso non o vas atopar en ningún dos recursos de Internet. Se fas os teus propios contidos, poderás incorporar eses aspectos particulares e crear producións adecuadas á vosa forma de dar clase.
  • Outro aspecto moi importante é difundir o que se fai na aula e compartilo a través, por exemplo, das redes sociais.

 

claqueta

Para rematar, ensinounos as seguintes ferramentas TIC para traballar na aula: para realizar cuestionarios interactivos Kahoot; para crear e almacenar historias e cronoloxías a partir de contidos de redes sociais como Twitter ou Facebook, entre outras Strorify; para a creación de contidos Pinterest; e para crear infografías Piktochart.

Á parte destas ferramentas, aquí propoñemos outras que nos poden ser moi útiles á hora de lle “darmos a volta á nosa clase”: Symbaloo, para organizar os nosos recursos e crear paneis cos enlaces ás páxinas, vídeos e ferramentas que vaiamos utilizar nas nosas sesións de flipped learning; e para a creación de titoriais Screencast-o-matic; ou se o que queremos é crear e editar presentacións interactivas que permitan, entre outras cousas, realizarlle preguntas ao noso alumnado a medida que vaian vendo o vídeo, podemos utilizar Officemix (extensión gratuíta de power point) e EdPuzzle.

Tal e como se veu comentando ao longo deste artigo, unha característica destacable do flipped learning é a considerable redución da memorización de contidos a prol de actividades máis próximas e centradas no ámbito do alumnado. Deste modo, o tempo de traballo na aula optimízase e dedícase na maior parte a aspectos prácticos. Neste contexto, os proxectos eTwinning poden ser unha boa forma de iniciarse no flipped learning. Deixa a parte expositiva para a casa e traballa na aula nos teus proxectos eTwinning. Anímate a darlle a volta á túa clase con eTwinning!   Fonte das imaxes: Banco de imaxes INTEF. Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported Pixabay. CC0 Public Domain.

 

 

Programación na aula con eTwinning

Programación na aula con eTwinning

Ferramentas TIC

O uso de aplicacións móbiles por todos nós é un hábito cotián. Non poderíamos concebir o noso día a día sen comunicarnos a través da mensaxería instantánea, sen comprobar antes de saír da casa o tempo que vai facer ou o estado do tráfico, sen motorizar a nosa actividade física, ou sen entreternos con ese xogo que tanto engancha.

Continuar leyendo

Comunidades de aprendizaxe: eTwinning

Comunidades de aprendizaxe: eTwinning

Ferramentas TIC

A organización en comunidades de aprendizaxe non é algo exclusivo da nosa época. A condición de compartir sempre formou parte da natureza do ser humano. Desde que a persoa é persoa, organizouse en comunidades para sobrevivir, para colaborar, para aprender.

Continuar leyendo

La integración de las TIC en el aula: eTwinning

La integración de las TIC en el aula: eTwinning

Entrevistas

Anabel Carrasco Romero, alumna del Grado de Educación Primaria en la Facultad de Educación de Ciudad Real (Universidad de Castilla -La Mancha) expone interesante reflexiones sobre eTwinning, tema elegido para su trabajo de fin de Grado. como herramienta para afrontar el reto tecnológico en el aula actual. Continuar leyendo

Recoñecemento á participación en proxectos eTwinningSe estás participando nun proxecto eTwinning

Recoñecemento á participación en proxectos eTwinningSe estás participando nun proxecto eTwinning

Reconocimientos eTwinning

Si estás participando en un proyecto eTwinning, éste llega a su fin, y crees que se han alcanzado los objetivos propuestos, solicita a la administración educativa competente el reconocimiento de dicha participación en horas o créditos

Continuar leyendo

A competencia dixital nos alumnos

A competencia dixital nos alumnos

Recomendacións

Os centros educativos están nun proceso de implementación de distintos dispositivos con conexión a Internet co obxectivo de desenvolver a competencia dixital dos alumnos.

Por outra banda, os nosos alumnos están a utilizar todos estes dispositivos desde idades cada vez máis temperás tanto no horario escolar coma na súa vida cotiá e os centros educativos, xunto coas familias, teñen a responsabilidade de desenvolver a competencia dixital dos alumnos.

Neste sentido, cómpre identificarmos cales son os distintos aspectos que hai que cubrir para que os nosos alumnos adquiran a competencia dixital que o mundo actual require. O proxecto europeo sobre competencias dixitais (EU Digital Competences Project) sinala no seu estudo que existen 5 áreas nas que se centra a competencia dixital: Información, Comunicación, Creación de contidos, Seguridade e Resolución de problemas. Estas son as competencias que deberán adquirir os nosos alumnos ao longo do período de escolarización.

O Marco Común de Competencia Dixital Docente, publicado no INTEF (http://educalab.es/intef/tecnologia/competencia-digital/competencia-digital-docente) establece unha referencia para identificar as distintas áreas e niveis de competencia dixital para os docentes.

Hoxe queremos presentar o esquema que elaborou Netsafe (http://www.netsafe.org.nz/), organización establecida en Nova Zelandia, que pode ser de grande axuda para establecer un plan de desenvolvemento da competencia dixital dos alumnos durante a súa escolarización (http://www.thegrid.org.nz).

Neste esquema establécense 4 niveis de competencia que se desenvolven ao longo da vida escolar: principiante (begginner), aprendiz (apprentice), usuario (practitioner) e usuario avanzado (master).

En cada un dos niveis establécense tres áreas:

  • A conexión, que implica comprender o impacto e mais o potencial do uso das TIC tanto a nivel persoal coma dentro da sociedade.
  • A seguridade, supón desenvolver estratexias persoais para un uso seguro de Internet.
  • A responsabilidade, enfocada a comprender, aplicar e promover as directrices do bo uso de Internet para favorecer as boas relacións entre os usuarios.

Neste esquema tamén se poden atopar ideas e actividades para realizar na aula cos alumnos en cada un dos distintos niveis e áreas, que consideramos de interese para docentes e centros educativos.

 

Fonte das imaxes: Banco de Imaxes do INTEF